Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Tilaajille

Ou­lun­sa­lon päi­vä­ko­ti ja Ou­lun­sa­lo­ta­lo saivat ase­ma­kaa­van

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulunsalon päiväkotia ja Oulunsalotaloa koskevan asemakaavan, asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon.

Asemakaavassa päiväkodille tarkoitetun palvelurakennusten korttelialueen rakentaminen saa olla enintään kaksikerroksista ja alueen rakennusoikeudeksi on osoitettu 2 300 kerrosneliötä.