Oulun yli­opis­toon 203 opis­ke­lu­paik­kaa lisää – mer­kit­tä­vim­mät li­säyk­set ark­ki­teh­tuu­riin ja var­hais­kas­va­tuk­seen

Valtion lisätalousarviossa osoitettiin kesäkuun alussa korkeakouluille rahoitusta uusien opiskelijoiden määrän lisäämiseksi ensi syksynä. Oulun yliopisto saa rahoitusta 203 lisäpaikkaan. Asiasta kertoo yliopisto tiedotteessaan.

Syksyn aloituspaikkoja lisätään Oulun yliopistossa yhteensä 325, joista 203 kandidaattikoulutukseen ja 122 maisterikoulutukseen.

Yliopiston hallitus päätti 249 aloituspaikan lisäyksestä jo toukokuussa ja 76 paikan lisäyksestä eilen. Kaikkiaan Oulun yliopistossa aloittaa syksyllä lähes 2700 uutta opiskelijaa.

Tuoreen päätöksen perusteella uusien aloituspaikkojen määrä kasvaa merkittävästi arkkitehtuurin ja varhaiskasvatuksen koulutuksissa.

Arkkitehtuurin lisäksi paikkoja lisätään teknillisillä aloilla konetekniikkaan, tuotantotalouteen ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan sekä ICT-alan ohjelmiin. Uusia paikkoja tulee myös humanistisille aloille, kasvatustieteisiin, luonnontieteisiin ja kauppatieteisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painotti, että rahoituksen kohdentamisessa tulisi huomioida erityisesti pula logopedian ja varhaiskasvatuksen opetuksen osaajista sekä ilmastonmuutoksen, energiamurroksen, kiertotalouden ja puurakennusalan osaajista.

Lisäys ei edellytä toimenpiteitä tänä keväänä yhteishaussa mukana olleilta hakijoilta. Valintojen tulokset julkaistaan 15.7. mennessä.