Oulu: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Il­man­saas­teet li­sää­vät koh­tu­kuo­le­man ja en­nen­ai­kai­sen syn­ny­tyk­sen riskiä

Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä. Ilman pienhiukkasilla ja otsonialtistuksella saattaa olla vaikutusta myös ennenaikaiseen synnytykseen, tiedotteessa kerrotaan.

Luonnontieteen maisteri Nazeeba Siddika väittelee aiheesta Oulun yliopistossa ensi viikon perjantaina.

Väitöstutkimuksessa arvioitiin, onko raskauden aikana ilmansaasteisiin altistumisella vaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Lisäksi analysoitiin tutkimustietoa ilmansaasteiden vaikutuksista kohtukuolemariskiin.

Väitöksen mukaan maailmanlaajuisesti 2,7–3,4 miljoonaa ennenaikaista synnytystä liittyi pienhiukkasaltistukseen vuonna 2010. Ennenaikaista synnytystä edeltävän viikon aikaisilla ilmansaastealtistuksilla ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia.

Tiedotteen mukaan alhaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista ennenaikaisen synnytyksen riskiin on olemassa vain vähän aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustulokset ovat myös olleet ristiriitaisia. Ilmansaasteiden yhteisvaikutusten yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen ei ollut aiemmin tutkittu.

Väitöstutkimuksen aineistona oli Espoon kohorttitutkimuksen 2568 espoolaista jäsentä, jotka ovat syntyneet vuosina 1984–1990.