Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­ryh­mäl­le mil­joo­na­ra­hoi­tus – hanke tutkii te­räk­sen ult­ra­no­peaa läm­pö­kä­sit­te­lyä

Oulun yliopistossa toimiva Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmä on saanut miljoonan euron tutkimusrahoituksen.

Oulun yliopistossa toimiva Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmä on saanut miljoonan euron tutkimusrahoituksen. Ryhmä sai rahoituksen teräksen ultranopean lämpökäsittelyn tutkimiseen. 

Teräksen ultranopeaa lämpökäsittelyä tutkivan hankkeen (High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing, InTeMP) kokonaisbudjetti on lähes 1,7 miljoonaa euroa. Mukana hankkeessa ovat myös ruotsalaiset Lundin yliopisto ja Swerim Ab. 

Ryhmän saaman miljoonan euron rahoituksen myönsi Norrbottenin lääninhallitus, joka on Interreg Pohjoinen 2014–2020 -ohjelman hallintoviranomainen. 

Tutkimushanke käynnistyy tämän vuoden elokuussa. FMT-ryhmän tutkimusjohtaja Antti Järvenpään mukaan ryhmä on tutkinut lyhyitä lämpökäsittelyitä yli kymmenen vuotta. 

– Käynnistyvässä InTeMP hankkeessa päästään hyödyntämään kuumennustekniikkaa, jota kellään muulla ei vielä ole käytössä. Laitteistolla päästän kuumennusnopeuksissa alueille, joita ei vielä ole tutkittu ja joihin kohdistuu suuri perustutkimuksellinen kiinnostus, Järvenpää toteaa yliopiston tiedotteessa. 

Kyseessä on pohjoismainen yhteistyöhanke, jonka avulla on tarkoitus edistää siirtymistä terästuotannossa perinteisestä nopeasta uunikuumennuksesta ultranopeaan korkeataajuuksiseen induktiokuumennukseen. Tällä pyritään esimerkiksi lyhentämään ja tehostamaan tuotantolinjoja terästuotannossa ja parantamaan alan teollisuuden ja yritysten kilpailukykyä.