Oulun yli­opis­ton opet­ta­ja­opis­ke­li­jat aloit­ta­vat yh­teis­työn Oulun kau­pun­gin kou­lu­jen kanssa

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta aloittavat tänä syksynä opettajien osaamisen kehittämiseen liittyvän yhteistyön.

Laaja-alaisen luokanopettajakoulutuksen Oulun yliopistossa tänä syksynä aloittaneet opiskelijat ryhtyvät yhteistyön Oulun kaupungin koulujen kanssa. Kyseessä on 80 opiskelijan joukko.

Taustalla on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan sopimus. Tarkoitus on, että opettajaopiskelijat seuraavat ja osallistuvat yhden koulun kehittämiseen kahden vuoden ajan. Samalla opiskelijat saavat käsityksen käytännön koulumaailmasta opintojen alusta saakka.

Mukana on kuusi Oulun kaupungin peruskoulua. Ne ovat Pateniemen, Kiiminkijoen, Kiviniemen, Takkurannan, Aseman ja Martinniemen koulut.

Kaksivuotisen yhteistyön aikana opettajat osallistuvat samalle kurssille opiskelijoiden kanssa. Opettajat ja opiskelijat myös suunnittelevat ja toteuttavat kouluilla opetuskokeiluja. Tavoitteena on löytää keinoja, jotka kehittävät luokkien arkea ja oppilaiden oppimista. 

Aiemmin opiskelijoiden kytkös käytännön koulumaailmaan on tullut Oulun normaalikoululla tehtävien ohjattujen harjoittelujen kautta. Nämä harjoittelut pysyvät edelleen samoissa kohdissa opintoja.