Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Oulun yli­opis­ton ja Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ke­hit­tä­mä hanke tähtää mil­joo­na­sääs­töi­hin mo­ni­kan­sal­lis­ten in­ves­toin­ti­pro­jek­tien joh­ta­mi­ses­sa

EPCA-johtamismalli syntyi yhtenä MILL-hankkeen päätuloksena.

MILL-hanke toteutettiin Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä.
MILL-hanke toteutettiin Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä.
Kuva: Jussi Korhonen

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikkö ja Oulun kauppakamari ovat kahden viime vuoden aikana kehittäneet EPCA-yhteistoimintamallin, joka tähtää huomattaviin investoinnin aika- ja kustannussäästöihin monikansallisten investointiprojektien johtamisessa.

EPCA-johtamismalli syntyi yhtenä MILL-hankkeen päätuloksena. MILL-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita menetelmiä sekä ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen.

Mallia on pilotoitu esimerkiksi Terrafamen kaivoksella Kainuussa.

– Mallia pilotoitiin kaivoksen laajennukseen liittyvässä hankkeessa, jota käsiteltiin yliopiston vetämissä työpajoissa. Syvensimme projektinhallinnan näkemystä yhteistoiminnallisen tekemisen kautta. Oli äärimmäisen tärkeää, että saimme samaan keskusteluun suunnittelijoiden lisäksi muun muassa viranomaisten ja urakoitsijoiden edustajat, osastopäällikkö Hannu Rimpiläinen Terrafamelta sanoo tiedotteessa.

Oulun yliopiston tuotantotalouden professorin Harri Haapasalon mukaan EPCA-malli on hyödynnettävissä laajasti teollisuuden suurhankkeissa.

– Luomamme EPCA-yhteistoimintamallin ansiosta pystymme nopeuttamaan suurten teollisuushankkeiden läpivientiä lupaprosesseista lähtien. Näin budjetti pystytään hallitsemaan paremmin jo ennen varsinaista investointia, toteutuksen aikataulu voidaan optimoida ja investoinnin takaisinmaksu lähtee nopeammin liikkeelle. Lisähyötynä on yhteisen tavoiteasetannan kautta saatavat innovaatiot laadun ja tehokkuuden parantamisessa.

MILL-hanke toteutettiin Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Yliopisto toimi omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimi yrityksien edustajana ja pelin rakentajana. Hanketta rahoitti Pohjois-Pohjanmaan liitto.