Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Oulun yli­opis­ton hank­kees­sa tes­ta­taan pus­kut­rak­to­rin, tii­vis­tys­ko­neen ja kai­vin­ko­neen etä­oh­jat­tua ja it­se­näis­tä yh­teis­työ­tä

Oulun yliopiston vetämässä valtakunnallisessa SWARM-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään maarakennuskalustoparven automaattista ohjausta työmaalla.

Parvessa testataan puskutraktorin, tiivistyskoneen ja kaivinkoneen etäohjattua ja autonomista yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää erilaisten työkoneiden automatiikkaa maarakennuksessa ja hyödyntää tuloksia myös kaivosalalla.

– Myös työkoneissa halutaan siirtyä fossiilisista polttoaineista sähköön, mikä vähentää dramaattisesti päästöjä. Lisäksi tietokoneohjatusti liikkuva työkone voi optimoida työreittinsä ja vähentää turhia liikkeitä, mikä säästää energiaa ja vähentää päästöjä. Eräässä testissä polttoainekustannukset putosivat 40 prosenttia, kun työkoneet ajoivat hitaasti mutta ajallaan oikeaan paikkaan, eivätkä kiirehtineet odottamaan, hankkeen vetäjä, professori Rauno Heikkilä kertoo tiedotteessa.

Hankkeessa testataan oikeiden työkoneiden etäohjaamista oikeassa ympäristössä OuluZone-moottoriurheilualueella. Tällä hetkellä testialueella kaivinkone tekee autonomista työtä. Seuraavat vaiheet ovat muiden työkoneiden tuominen saman järjestelmään ja työkoneparven muodostaminen, testaaminen ja kehittäminen.

Yliopiston lisäksi hankkeessa on mukana yrityksiä, muun muassa Nokia. Hankkeen budjetti on viisi miljoonaa euroa vuosille 2022-2024, josta Oulun yliopiston osuus on 1,3 miljoonaa euroa.