Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Oulun yli­opis­ton 6G Flags­hip -tut­ki­mus­oh­jel­ma jul­kai­si uuden numeron leh­des­tään, hanke saanut aiemmin 251 mil­joo­nan euron bud­je­tin Suomen Aka­te­mial­ta

6G Flagship -tutkimusohjelmaa työstetään Oulun yliopistossa.
6G Flagship -tutkimusohjelmaa työstetään Oulun yliopistossa.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun yliopiston 6G Flagship -tutkimusohjelma on julkaissut uuden numeron 6G Waves -lehdestään.

Kyseessä on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu, joka nostaa esiin alan viimeisimmän tutkimuksen nykytilan. Se myös esittelee alan kiinnostavimmat tutkimusaiheet.

– Yhteiskuntien digitalisaatio on ulotettava koskemaan sekä metropoleja että maaseutua, niin kehittyviä maita kuin jo teknologisesti edistyneitäkin. Riittävä ja edullinen liitettävyys tietoverkkoihin voi tarjota keinoja köyhyyden tai eriarvoisuuden torjumiseksi, akatemiaprofessori ja 6G Flagshipin johtaja Matti Latva-aho toteaa tiedotteen mukaan lehden avaussanoissaan.

Suomen Akatemia on myöntänyt vuonna 2018 Oulun yliopistolle 6G Flagship -tutkimuskokonaisuudelle 251 miljoonan euron kokonaisbudjetin kahdeksan vuoden ajalle.