Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Oulun ylio­pis­tol­li­sen sai­raa­lan uudet verk­ko­si­vut on avattu – Ke­hit­tä­mi­seen toi­vo­taan pa­lau­tet­ta käyt­tä­jil­tä

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) uudet verkkosivut ovat avautuneet osoitteessa oys.fi. Uudelta sivustolta löytyy suuri osa aiemmin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) sivustolla sijainneet sisällöt.

Kevään aikana kehitetty sarja palvelukuvauksia näkyy sivustolla Hoidot ja palvelut -portaalina, josta löytyy tietoa eri sairauksien hoidosta OYSista. Tällä hetkellä palvelukuvauksia on 118 kappaletta ja sisältö täydentyy syksyn aikana.

Uudelta sivustolta löytyvät tiedot niin yliopistollisen sairaalan kuin sen yhteydessä toimivien useiden organisaatioiden toiminnasta. Syksyn aikana sivustoa kehitetään edelleen erityisesti sairaalan asiakkaille ja potilaille esimerkiksi opastuksen osalta.

Sivuston karttaan kehitetään hakutoiminto, jonka avulla asiakkaat ja potilaat löytävät sairaalan eri palvelupisteiden ajantasaiset yhteys- ja opastustiedot. Myös OYSin Peltolan puoleiset rakennukset lisätään karttaan syksyn aikana.

OYS toivoo, että sivuston kehittämistä varten sen toiminnasta ja käytöstä jätettäisiin palautetta sivustolta löytyvällä palautelomakkeella.