Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun yli­opis­to jatkaa mak­sut­to­mien opin­to­jen tar­joa­mis­ta työt­tö­mil­le

Oulun yliopisto on päättänyt jatkaa avoimen yliopiston opintojen tarjoamista lomautetuille ja työttömille vuoden 2021 loppuun asti.

Koronan vaikutukset työelämässä näkyvät yhä, joten yliopisto haluaa tukea oman osaamisen vahvistamista, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa. Avoimen yliopiston opinnot ovat olleet maksuttomia lomautetuille ja työttömille vuoden 2021 alusta alkaen. Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta tarjottavien maksuttomien kurssien määrä on kasvanut.

Avoimen yliopiston kautta on lisäksi mahdollista hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Kevään 2021 yhteishaussa avoimen kautta tarjolla olevien opiskelupaikkojen määrä oli lähes 250. Paikkoja oli tarjolla muun muassa tietojenkäsittelytieteessä ja ympäristötekniikassa.

Lue lisää: Oulun yli­opis­to vetää kan­sain­vä­li­siä opis­ke­li­joi­ta – ha­ki­ja­mää­rä kasvoi yli nel­jän­nek­sen