Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Oulun tuo­mio­kir­kon jul­ki­si­vu­rap­paus pe­rus­kor­ja­taan – Työn kus­tan­nus­ar­vio on 2,6 mil­joo­naa euroa

Oulun Tuomiokirkko valmistui vuonna 1777 mutta tuhoutui osin Oulun palossa vuonna 1822. Kirkko rakennettiin pian uudelleen arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan.
Oulun Tuomiokirkko valmistui vuonna 1777 mutta tuhoutui osin Oulun palossa vuonna 1822. Kirkko rakennettiin pian uudelleen arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun tuomiokirkon julkisivurappaus peruskorjataan lähivuosina. Työ alkaa vuonna 2023 mallikorjauksella, joka tehdään itäisen ristivarren itäpäätyyn ja ristivarren eteläsivulle.

Mallikorjauksen tavoitteena on muun muassa testata rappaus- ja maalaustyöselostuksen mukaisten käsittely-yhdistelmien ja muiden korjausmääritteiden toimivuutta sekä tuottaa tietoa eri työvaiheiden suorituksen vaatimasta ajasta.

Lue Digiä _0,25 € / viikko_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.