Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Tilaajille

Oulun seu­dul­la asuva mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen suvun vanhan aseen lu­vat­to­mas­ta hal­lus­sa­pi­dos­ta

Oulun käräjäoikeus on antanut neljän kuukauden ehdollisen vankeustuomion Oulun seudulla asuvalle miehelle, joka oli pitänyt hallussaan perintönä saatua asetta ilman asianmukaista aselupaa.

Mies oli säilyttänyt vanhaa, suvussa kulkenutta haulikkoa asekaapissaan. Miehellä itsellään oli aselupia muille haulikoille, mutta kenelläkään ei ollut kyseenomaisen aseen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa.