Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun San­gin­joel­le muo­dos­te­taan yli 1000 heh­taa­rin ko­koi­nen luon­non­suo­je­lu­alue - uudesta aluees­ta tulee Suomen suurin kunnan omis­ta­ma luon­non­suo­je­lu­alue

Alueella sijaitsevat entuudestaan Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue.


Oulun Sanginjoelle perustetaan noin 1127 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue. Alueesta tulee Suomen suurin kunnan omistama luonnonsuojelualue.
Oulun Sanginjoelle perustetaan noin 1127 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue. Alueesta tulee Suomen suurin kunnan omistama luonnonsuojelualue.
Kuva: Teija Soini

Oulun kaupunki on perustamassa noin 1127 hehtaarin suuruisen yhtenäisen luonnonsuojelualueen Sanginjoen alueelle. Kaupunki jätti alueesta hakemuksen maaliskuussa 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Hakemuksen kohteena olevalla alueella sijaitsevat entuudestaan vuonna 1987 perustetut Isokankaan luonnonsuojelualue (pinta-alaltaan noin 331 hehtaaria) ja Asmonkorven luonnonsuojelualue (pinta-alaltaan noin 3 hehtaaria). Metsänhakkuut ovat olleet mahdollisia suurimmalla osalla Isokankaan luonnonsuojelualueella lukuun ottamatta avohakkuita.

Kaupungin hakema luonnonsuojelualue toteutettiin ELY-keskuksen antamalla päätöksellä laajentaa Isokankaan luonnonsuojelualue 1124 hehtaarin suuruiseksi ja muuttamalla sen rauhoitusmääräykset. Laajennettu Isokankaan luonnonsuojelualue ja Asmonkorven luonnonsuojelualue muodostavat yhdessä hakemuksessa mainitun noin 1127 hehtaarin kokoisen luonnonsuojelualueen.

Oulun kaupungin omistamiin suojelualueisiin rajoittuu lisäksi Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue. Kolme suojelualuetta muodostavat yhteensä noin 1168 hehtaarin suojelualuekokonaisuuden.

Metsätalouskäyttö on luonnonsuojelualueilla rauhoitusmääräysten mukaisesti kokonaan kielletty, mutta metsästystä voidaan jatkaa alueella metsästyslain mukaisesti maanomistajan päättämällä tavalla. Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen, jossa suunnitellaan alueen käyttöä ja hoitoa.

Muut kuin valtion omistamat luonnonsuojelualueet määritellään luonnonsuojelulain mukaan yksityisiksi luonnonsuojelualueiksi. Isokankaan luonnonsuojelualue on maapinta-alaltaan Suomen kahdeksanneksi suurin yksityinen luonnonsuojelualue ja kuntien omistamista luonnonsuojelualueista maapinta-alaltaan suurin.