Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­li­kök­si haki kuusi hen­ki­löä – tässä ovat nimet

Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö Sauli Kuha jää eläkkeelle.
Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikkö Sauli Kuha jää eläkkeelle.
Kuva: Teija Soini

Poliisihallitus kertoo tiedotteessaan, että Oulun poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä kuusi henkilöä: Mika Heinilä (oikeustieteen maisteri), Johanna Kiviniemi (oikeustieteen maisteri), Piotr Lehtonen (Doctor of Business Administration), Antti Luoto (valtiotieteiden maisteri), Hannu Mensonen (hallintotieteiden tohtori) ja Juha Pietarinen (oikeustieteen kandidaatti).

Virka pyritään täyttämään 1.11.2020 lukien enintään viiden vuoden määräajaksi.

Nykyinen poliisipäällikkö Sauli Kuha jää eläkkeelle. Hän on eläkkeelle jäämiseensä asti vuosilomalla. Poliisilaitosta johtaa tällä hetkellä määräaikainen poliisipäällikkö Mika Heinilä.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä.

Poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.