Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun pää­kir­jas­ton pe­rus­kor­jauk­sen han­ke­sel­vi­tys hy­väk­syt­tiin  – uu­dis­tu­neen kir­jas­ton on tar­koi­tus avautua asiak­kail­le vuonna 2025

Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi kokouksessaan tiistaina 28. syyskuuta pääkirjaston hankeselvityksen, jonka mukaisesti pääkirjastoon tehdään peruskorjaus.

1960-luvulla suunniteltu ja 1982 vuonna avattu pääkirjastorakennus täyttää ensi vuonna 40 vuotta.

Peruskorjauksessa toteutettavien toimintojen uudelleenjärjestelyllä ja kehittämisellä pystytään vastaamaan myös uuden kirjastolain vaatimuksiin ja kuntalaisten tarpeisiin tulevina vuosina.

Hankeselvityksen mukaan Oulun pääkirjaston perusparannus toteutetaan kaupungin omana erillisinvestointina vuosina 2023–2025. Rakennussuunnittelulle tehdään määrärahavaraus vuodelle 2022.

Pääkirjasto muuttaa väistötiloihin vuoden 2022 aikana. Uudistuneen pääkirjaston on tarkoitus avautua asiakkaille vuonna 2025.

Peruskorjauksen jälkeen kirjaston tavoitteena on palvella vuosittain miljoonaa kävijää. Asiakastiloja laajennetaan, esimerkiksi tähän saakka yleisöltä suljettu neljäs kerros avataan asiakkaiden käyttöön. Peruskorjattuun kirjastoon sijoitetaan myös uusi lasten kulttuurikeskus.