-

Kohti kan­sal­lis­puis­toa

Metsähallituksen suojelubiologi Ari Rajasärkkä laskee Sanginjoelle muodostuvan yli 2 600 hehtaarin suojelualuekokonaisuus.

Metsähallituksen suojelubiologi Ari Rajasärkkä laskee Sanginjoelle muodostuvan yli 2 600 hehtaarin suojelualuekokonaisuus.