Oulun kaupunginjohtaja: Katso Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikkaa ha­ke­neet

Pääkirjoitus: Valtion ener­gia­re­mont­ti­ta­kaus­ten ulo­tut­ta­va myös syr­jä­seu­duil­le

Tilaajille

Oulun kou­lu­verk­ko­jen pal­ve­lu­lin­jauk­set en­tei­le­vät tii­vis­tyk­siä eli kou­lu­jen lak­kau­tuk­sia tulevan vuoden aikana – näiden aluei­den kou­lu­jen tu­le­vai­suut­ta mie­ti­tään

Syynä on oppilasmäärien väheneminen tulevina vuosina peruskouluissa. Lukioiden oppilasmäärät ovat sitä vastoin kasvussa.

Tuleviin kouluverkkolinjauksiin kuuluu muun muassa Kiiminkijoen koulun kohtalo. Tämänhetkisen esityksen mukaan vanhaa koulua ei peruskorjata, vaan rakennetaan uusi koulu eri paikkaan.
Tuleviin kouluverkkolinjauksiin kuuluu muun muassa Kiiminkijoen koulun kohtalo. Tämänhetkisen esityksen mukaan vanhaa koulua ei peruskorjata, vaan rakennetaan uusi koulu eri paikkaan.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun kouluverkkoon on tulossa tiivistyksiä, mikä tarkoittaa karummin sanottuna myös koulujen lakkautuksia. Perusopetuksen oppilasmäärä vähenee tulevina vuosina merkittävästi tasaisesti jokaisesta 49:stä Oulun peruskoulusta.

– Sitä oppilaiden määrän vähenemistä ei voi hallita muulla tavoin kuin tiivistämällä kouluverkkoa. Sitä kautta tiivistetään opetusryhmiä, ja henkilöstö voi vähetä. Väheneminen perusopetuksen oppilasmäärissä on kovaa, ja kouluverkkoa joudutaan kampaamaan siitä lähtökohdasta, että muutoksia joudutaan tekemään, sanoo Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.