Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Pääkirjoitus: Fen­no­voi­man säh­köl­le olisi ky­syn­tää – mutta koko hank­keen us­kot­ta­vuus horjuu

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun kes­ki­kau­pun­gil­la on toivoa – tar­vit­sem­me uuden master planin, jossa ku­va­taan sekä tu­le­vai­suu­den tah­to­ti­la että reitit sen saa­vut­ta­mi­seen

Oulun kaupungin pitää pikaisesti suunnitella keskikaupungin roolia ja tulevaisuutta nopeasti muuttuvassa kaupunkikuvassa. Tarvitsemme uuden master planin, jossa kuvataan sekä tulevaisuuden tahtotila että reitit sen saavuttamiseen.

Valkean kauppakeskus ohjasi vähäisenkin keskikaupungin toimeliaisuuden pistemäiseksi. Raksilan ja asemaseudun ratkaisut yliopistoineen muodostavat aikanaan toisen pistemäisen tihentymän. Tihentymät tulevat sen verran kauas toisistaan, että niiden välimaastoon saattaa syntyä urbaani erämaa. Samalla Rotuaarista voi tulla sivukylän raitti.