Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Oulun kau­pun­ki: Osal­lis­tu­vaan bud­je­toin­tiin tuli en­nä­tys­mää­rä ideoi­ta, määrä liki tup­laan­tui viime vuo­des­ta

Oulun kaupungin osallistuvaan budjetointiin on annettu ennätysmäärä ideoita: yhteensä 237 ideaa. Kaupungin mukaan määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta, jolloin ideoita tuli yhteensä 125.

Osallistuvassa budjetoinnissa on jaossa yhteensä 70 000 euroa.

Ideoita kerättiin 31.1.–13.2. Osallistu Oulu -verkkosivulla. Sivustolla voi tutustua myös kaikkiin annettuihin ideoihin.

Seuraavassa vaiheessa toteuttamiskelpoiset ideat kehitetään äänestysehdotuksiksi. Jatkokehityksessä on mukana kaupungin asiantuntijoita ja eri toimijoita. Toteuttamiskelpoisuudessa huomioidaan esimerkiksi se, onko idea mahdollista toteuttaa käytettävällä budjetilla, onko se jo toteutumassa jotakin kautta ja millainen sen toteuttamisen aikataulu on. Myös niihin ideoihin vastataan, jotka eivät ole toteuttamiskelpoisia äänestysehdotuksiksi.

Myöhemmin keväällä järjestetään äänestys, missä päätetään toteutettavat ehdotukset. Äänestystuloksen perusteella kaupunki toteuttaa kuluvan vuoden aikana budjettiin mahtuvat eniten ääniä saaneet ehdotukset.