Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Oulun kau­pun­ki ei ole vuosiin tehnyt yhtään tar­kas­tus­käyn­tiä omis­ta­miin­sa van­hus­ten hoi­va­ko­tei­hin, vaikka yk­si­tyi­siä hoi­va­ko­te­ja on tar­kas­tet­tu – asia ei huoleta alue­hal­lin­to­vi­ras­toa

Oulun kaupunki ei ole tehnyt yhtään tarkastuskäyntiä omistamiinsa vanhusten hoivakoteihin vuoden 2015 jälkeen. Yksityisiä hoivakoteja se on tarkastanut, sillä kaupungilla on valvontavastuu eli velvollisuus tehdä niihin käyntejä. AVI ei ole huolissaan tarkastuskäyntien puutteesta.

Omavalvonnassa on aina kehittämistä, Oulun kaupungin vanhustyön johtaja Mervi Koski myöntää. Se, että kaupunki ei ole tehnyt tarkastuskäyntejä omiin yksiköihinsä, ei kuitenkaan tarkoita, että valvonnassa olisi puutteita.
Omavalvonnassa on aina kehittämistä, Oulun kaupungin vanhustyön johtaja Mervi Koski myöntää. Se, että kaupunki ei ole tehnyt tarkastuskäyntejä omiin yksiköihinsä, ei kuitenkaan tarkoita, että valvonnassa olisi puutteita.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Ylen MOT-ohjelma kertoi maanantaina, miten useat kaupungit, Oulun niiden joukossa, ei ole tehnyt lainkaan tarkastuskäyntejä omiin vanhusten hoivakoteihinsa vuoden 2015 jälkeen.

Se, että kunnat eivät tee tarkastuksia, ei kuitenkaan suoraviivaisesti tarkoita sitä, että valvonta olisi puutteellista. Julkisen tahon toimintaa tarkastavat aluehallintovirasto ja Valvira.