Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Oulun kau­pun­ki antaa purkaa ra­ken­nuk­sia Myl­ly­tul­lis­ta ja kau­pun­gin­va­ri­kol­ta

Oulun Energian toimitalona tunnettu talo Myllytullissa ja kaupunginvarikon entinen ruokalarakennus Lipporannantieltä puretaan ensi vuoden aikana. Varikkoalueelle rakennetaan osa vuoden 2025 asuntomessualueesta, ja Oulun Energialle tulevat uudet tilat Heinäpäästä.

Energian rakennuksen purku on määrä alkaa ensi vuoden syksyllä. Tontille tullaan rakentamaan uusia toimistotiloja.

Ruokalarakennus on toiminut vuodesta 1996 saakka Steiner-päiväkotina, joka joutuu nyt etsimään uusia toimitiloja muualta. Rakennus voidaan purkaa myös siten, että tontille toimijaksi tuleva purkaa sen.

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti rakennusten purkamisesta tiistaina.