Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä jul­kis­ti en­sim­mäi­sen ta­lou­sar­vioe­si­tyk­sen­sä – Oulu in­ves­toi en­nä­tyk­sel­li­set 650 mil­joo­naa euroa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mi­seen

Rakennusten lisäksi investointeihin lukeutuvat muun muassa kehittämishankkeet, katu- ja liikennejärjestelyt sekä muut panostukset infrastruktuuriin.

Oulu investoi vuosina 2024–2026 ennätykselliset 650 miljoonaa euroa kaupungin tulevaisuuden rakentamiseen, kertoo kaupunginjohtaja Seppo Määttä.

Suurimpien rakennushankkeiden kärkipaikat menevät Jääkärinkankaan ja Tuiran monitoimitaloille. Jääkärinkankaaseen uppoaa arvion mukaan 15 miljoonaa, Tuiraan puolestaan 13,5 miljoonaa euroa. Rakennusten lisäksi investointeihin lukeutuvat muun muassa kehittämishankkeet, katu- ja liikennejärjestelyt sekä muut panostukset infrastruktuuriin.

Kaupungin nettoinvestointitaso on ensi vuonna 237,2 miljoonaa euroa.

Luvut selviävät Määtän keskiviikkona julkistamasta talousarvioesityksestä vuodelle 2024 ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2025–2026.

– Oulu ei liity siihen joukkoon, jossa investointeja ei tehdä lainkaan, Määttä totesi julkistustilaisuudessa.

Määttä korosti investointieurojen tärkeyttä kaupungin tulevaisuuden kannalta.

– Pidämme kaikki tärkeänä, että Oulun kaupunki kasvaa ja kehittyy. Jos emme kasva ja kehity, emme pysty kilpailemaan yrityksistä, eivätkä kuntalaisetkaan, jotka mielellään muuten tulisivat tänne asumaan, tule tänne. Nämä ovat elinvoimainvestointeja tulevaisuuteen.

Talousarvioesityksen mukaan lainat ja korkomenot ovat kasvussa ensi vuodesta alkaen. Lainaa joudutaan ottamaan investointien rahoitukseen. Arvion mukaan lainasaldo kasvaa vuonna 2024 noin 140 miljoonalla 743 miljoonaan euroon. Velan lisäys on merkittävä, sillä vuonna 2022 velkaa ei otettu ollenkaan.

Talousluvut heikompaan suuntaan

Kaupungin talousluvut näyttävät menevän ensi vuonna heikompaan suuntaan.

Kaupungin toiminnasta syntyvät menot kasvavat yli neljä prosenttia ja ovat 726,6 miljoonaa euroa. Toimintatulot ovat 196,5 miljoonaa euroa. Toimintamenoista ja -tuloista muodostuva toimintakate heikkenee 22,4 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna.

Valtionosuuksia (114,2 miljoonaa euroa) ja verotuloja (502,5 miljoonaa euroa) kaupunki kerää yhteensä 616,7 miljoonaa euroa. Verorahoitus heikkenee kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna neljä prosenttia.

Rahoitustarve, rahoitustulot ja nettoinvestoinnit huomioiden vuosikatteeksi muodostuu 54,6 miljoonaa euroa. Vuosikate heikkenee kuluvaan vuoteen verrattuna 59,2 miljoonaa euroa.

Talousarvion mukaan poistoja ja arvonalentumisia on yhteensä 91 miljoonaa, joten vuosikate ei riitä käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen ensi vuonna. Samoin on vuonna 2025.

Tilikauden tulokseksi talousarvio ennakoi -36,3 miljoonaa euroa ja alijäämäksi -33,7 miljoonaa euroa.

Kunnallisvero on ollut tänä vuonna 7,86 prosenttia. Verohallinnon ohjeen mukaisesti se on pyöristetty ensi vuodelle lähimpään kymmenykseen eli 7,90 prosenttiin.

Kiinteistöveroprosentteihin Oulussa ei ensi vuonna kosketa, vaan ne pysyvät ennallaan.

Talousarvioesityksen mukaan kaupungin vuosikate vuonna 2024 on 54,6 miljoonaa euroa. Poistoja ja arvonalentumisia on yhteensä 91 miljoonaa, joten vuosikate painuu 33,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.