Varoitus: Ajokeli on monin paikoin edel­leen huono tai jopa erit­täin huono

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tus­ta te­hos­tet­ta­va, myös ha­ja-asu­tus­alueel­le voitava ra­ken­taa su­ju­vas­ti

Nyt on korkea aika saada Oulun kaupungin kaavoitus toimimaan. Oulun kaupungin alueella pääsääntöisesti kaavoitetaan uusia suuria keskittymiä, joihin tarvitaan uusi lähikoulu.

Sen sijaan täydennysrakentaminen esimerkiksi Salonpään koulun vaikutusalueelle ei onnistu, vaikka uusi koulu on juuri valmistumassa. Kyseisellä alueella on lukuisia maanomistajia, joilla on paljon tonttimaata, jolle ei saa rakentaa uusia asuinkiinteistöjä kaupungin vedotessa emätilatarkasteluun ja/tai joskus mahdollisesti tulevaan kaavoitukseen.