Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Oulun Hie­ta­saa­reen suun­ni­tel­tu Lois­to­ka­rin suo­je­lu­alue jäi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­le

Oulun kaupunki hakee yksityistä suojelualuetta Hietasaaren loistokarista.
Oulun kaupunki hakee yksityistä suojelualuetta Hietasaaren loistokarista.
Kuva: Lea Remes

Kaupunginhallitus jätti maanantaina pöydälle suunnitelman yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Hietasaareen Loistokariin suunniteltu 7,8 hehtaarin suuruinen alue tulisi Oulun kaupungin omistamalle maalle. Kaupunginhallitus ei vielä hae luonnonsuojelualuetta Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselta.

Luonnonsuojelualueen taustalla on se, että Kuusisaaren uimarannan kunnostushankkeessa oli tarkoitus ruopata vesialuetta noin 0,6 hehtaarin alueella, jolla esiintyy rauhoitettu ja suojeltu lietetatar. Ely-keskus esitti, että lietetatarien kasvupaikkojen hävittämisen lieventämiseksi kaupunki perustaisi yksityisen luonnonsuojelualueen Hietasaaren.