Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tilaajille

Oulun ensi- ja tur­va­ko­ti ja Tuiran Män­ty­ko­ti purkuun ensi vuonna – uudet tilat Tuiran Kan­gas­tiel­le vuonna 2024 val­mis­tu­vaan Lä­him­mäis­kort­te­liin

Etualalla oleva Mäntykodin rakennus ja sen takana oleva Ensi- ja turvakodin vanha osa puretaan pois, ja tilalle tulee kolme kerrostaloa.
Etualalla oleva Mäntykodin rakennus ja sen takana oleva Ensi- ja turvakodin vanha osa puretaan pois, ja tilalle tulee kolme kerrostaloa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ensi- ja turvakoti saa yhteistyössä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kanssa uudet, kunnostetut tilat Tuiran Kangastielle rakennettavasta Lähimmäiskorttelista, jonka valmistuminen nytkähti eteenpäin viime viikolla tehtyjen esisopimusten myötä.

Tavoitteena on, että rakennustyöt päästään aloittamaan ensi syksynä.