Oulun 13 kou­lus­sa pi­lo­toi­daan har­ras­tus­han­ket­ta, johon mi­nis­te­riö myönsi yli 100 000 euroa

Oulun kaupunki on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 127 000 euroa koululaisten harrastusten edistämiseen. Oulussa hanke on nimeltään Harrastusten aarrearkku – minä harrastan!

Hankkeen pilottivaihe kestää 5. kesäkuuta saakka. Mallia testataan Oulussa neljän pilottikokonaisuuden avulla, yhteensä 13 koulussa. Mukana ovat Metsokankaan, Kaakkurin, Oulunlahden, Sarasuon, Lintulammen, Paulaharjun, Ylikiimingin, Vesalan, Hönttämäen, Kastellin, Kaukovainion ja Teuvo Pakkalan koulut sekä Tiernan koulun Kajaanintullin yksikkö. Harrasteryhmät ovat käynnistyneet helmikuussa.

Oulun pilottihankkeessa kehitetään toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Hankesuunnitelman laadinnan yhteydessä kysyttiin lapsilta ja nuorilta toiveita. Teemallisesti Oulussa painotetaan lastenkulttuuria.

Nyt pilottivaiheessa pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan mallin käytännön toteutuksen haasteita. Pitkän aikavälin tavoitteena on levittää malli kaikkiin kaupungin kouluihin ja juurruttaa koulupäivän aikainen harrastustoiminta osaksi normaalia toimintaa.

Hankkeen pääviesti on: kuulemme aktiivisesti lasten ja nuorten toiveita, ja pyrimme löytämään jokaiselle toiveharrastuksen.

Oulun kaupunki osallistuu myös keväällä 2021 avautuvaan toiseen valtionavustushakuun. Haku avautuu maaliskuussa, ja projektikoordinaattori Irene Räty toivoo ehdotuksia ja tarjouksia uusien yhteistyökumppaneiden ja 3. sektorin toimijoilta. Tavoitteena on laajentaa toimintaa kaikille kouluille.

Uuden haun pohjana ovat oppilaiden toiveet harrastekerhoista. Oulun kaupungin perusopetuksen koulut voivat osallistua kyselyyn 12.3. saakka. Kyselyjen tulokset julkaistaan Opetushallituksen sivuilla 18.3.2021.

Hanke on osa Harrastamisen Suomen mallia. 112 kuntaa ja yli 200 000 oppilasta pilotoi harrastamisen Suomen mallia.