Ou­lu­lai­nen Tou­hu­la-päi­vä­ko­ti­ket­ju ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen, korona ku­rit­taa vaikeaa ta­lous­ti­lan­net­ta – va­kuut­taa päi­vä­ko­ti­ar­jen jat­ku­van en­nal­laan

Oululainen päiväkotiketju Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14. toukokuuta. Yhtiö kertoo, että sen taloudellinen tilanne on vaikea.

Oulu
Touhula-päiväkotiketjulla on päiväkoteja ympäri Suomen. Yhtiön pääkonttori on Oulussa.
Touhula-päiväkotiketjulla on päiväkoteja ympäri Suomen. Yhtiön pääkonttori on Oulussa.
Kuva: Timo Marttila

Oululainen päiväkotiketju Touhula on jättänyt yrityssaneeraushakemuksen torstaina 14. toukokuuta. Yhtiö kertoo, että sen taloudellinen tilanne on vaikea.

Yrityssaneeraukseen hakeutumisella yhtiö pyrkii tervehdyttämään talouttaan ja varmistamaan toiminnan jatkuvuuden. Touhula kertoo, että sen pääomistaja ja rahoittajat ovat turvanneet yhtiön maksuvalmiuden. 

Yrityssaneerauksella ei ole välittömiä vaikutuksia päiväkotien toimintaan, vaan arki varhaiskasvatuksessa jatkuu kuten tähänkin asti.

Yrityssaneeraus edellyttää, että yhtiö tarkastelee lähiviikkoina valtakunnallisesti jokaisen päiväkodin taloudellisen tilanteen ja mahdollisuuden riittävään lapsimäärään.

”Tämän tarkastelun jälkeen ryhdymme toimenpiteisiin toiminnan tervehdyttämiseksi. Kerromme mahdollisista toimenpiteistä toukokuun aikana, kun saneerausprosessi etenee”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Vaikka osa Touhulan päiväkodeista on kannattavia, on koko Touhulan toiminta ollut pidemmällä aikavälillä tappiollista useiden päiväkotien alhaisista lapsimääristä ja nousseista kuluista johtuen. Lisäksi Touhulan toiminta on vaarantunut lyhyemmällä aikavälillä koronapandemiasta johtuen. 

”Päiväkodeissamme on ollut vain vähän lapsia poikkeusaikoina, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään. Koronatilanne aiheuttaa poikkeuksellista epävarmuutta myös syksyn näkymiimme ja haluammekin nyt tehtävillä toimenpiteillä turvata toimintamme jatkuvuuden”, Touhula tiedottaa.

Päiväkotiketju vakuuttaa, että arki päiväkodeissa jatkuu kuitenkin kuten tähänkin asti. Yhtiö lupaa myös viestiä tilanteen etenemisestä. Ketju on tiedottanut asiakasperheitä yrityssaneeraukseen hakemisesta. Perheille on luvattu lisätietoa jo toukokuun aikana.

Touhula pitää pääkonttoriaan Oulussa. Päiväkoteja yhtiöllä on Sodankylästä aina eteläisimpään Suomeen saakka.