Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Probot Oy sai ainoana suo­ma­lai­se­na yri­tyk­se­nä ra­hoi­tus­ta Tri­ni­ty-hank­kees­ta – ke­hit­tää au­to­maa­tio­rat­kai­sua pa­ris­to­jen kier­rä­tyk­seen ni­va­la­lai­sen Ak­ku­se­rin kanssa

Suomessa kerätyt paristot kierrätetään AkkuSerin kierrätyslaitoksella, joka on Nivalan teollisuuskylässä.
Suomessa kerätyt paristot kierrätetään AkkuSerin kierrätyslaitoksella, joka on Nivalan teollisuuskylässä.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Probot Oy sai ainoana suomalaisena yrityksenä rahoitusta Trinity-hankkeesta, jonka tarkoituksena on kannustaa eurooppalaisia yrityksiä uusien digitaalisten teknologioiden ja robotiikan hyödyntämiseen.

Rahoituksen avulla Probot Oy kehittää nyt automaatioratkaisua akkujen kierrätykseen yhteistyössä nivalalaisen AkkuSer Oy:n kanssa.