Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Oulu pi­his­te­lee palk­kiois­sa – va­rus­taa luot­ta­mus­hen­ki­löt tek­nii­kal­la, jonka kus­tan­nuk­set ovat noin 100 000 euroa vuo­des­sa

Valtuutetut ja muut luottamushenkilöt saavat käyttöönsä tuliterät iPadit, mutta varsinaisia etuuksia heillä ei ole.

Oulu
Oulun valtuutetut voisivat tiettyjen edellytysten täyttyessä käyttää kokousmatkoihin taksia, mutta hallintojohtaja Ari Heikkisen mukaan mahdollisuutta hyödynnetään vain harvoin.
Oulun valtuutetut voisivat tiettyjen edellytysten täyttyessä käyttää kokousmatkoihin taksia, mutta hallintojohtaja Ari Heikkisen mukaan mahdollisuutta hyödynnetään vain harvoin.
Kuva: Pekka Kallasaari

Oulun kaupunki varustaa valtuutetut ja muut luottamushenkilöt tuliterillä iPad-tablettitietokoneilla. Käytännöksi on muodostunut, että laitteet uusitaan valtuustokausittain.

Edelliskaudelta jatkavilta luottamushenkilöiltä kerätään vanhat laitteet pois ja osoitetaan jatkokäyttöön esimerkiksi varhaiskasvatukseen siltä osin kuin koneet ovat käyttökelpoisia.

Oulun kaupungin hallintojohtaja Ari Heikkinen kertoo, että kaikkiaan luottamushenkilöiden laitteista, yhteyksistä, lisensseistä ja muusta asiaan liittyvästä kaupungille koituvat kulut ovat vuosittain noin 100 000 euron luokkaa.

– Kysymyksessä ei ole etuus vaan työväline, jotta voidaan käyttää sähköisiä työtilojamme. Tämä on edellytys tietoturvalliselle työskentelylle.

Heikkinen kertoo, että joissakin muissa kaupungeissa luottamushenkilöt käyttävät omia laitteitaan.

– Meillä on kuitenkin päädytty tähän, koska näin pystytään hallitsemaan ohjelmistojen käyttö ja työtilojen hyödyntäminen parhaiten ja tietoturvallisesti.

Ei etuuksia

Kuntalaki edellyttää, että luottamushenkilöille on maksettava palkkiota, mutta summat ovat kuntien päätettävissä. Toimielimien puheenjohtajien palkkiot ovat tyypillisesti rivijäsenten saamia summia korkeampia, ja voivat muodostua myös kiinteistä kuukausipalkkioista.

Oulussa rivivaltuutetun kokouspalkkio on hyvin maltillinen verrattuna muihin suurimpiin kaupunkeihin. Kokoukselta maksetaan kiinteä 150 euroa. Aikaisemmin tämän lisäksi maksettiin korotettua palkkiota, jos kokous venyi yli kolmetuntiseksi. Tästä kuitenkin luovuttiin viime vuonna.

Väkimäärältään hieman Oulua pienemmässä Turussa valtuutetuille maksetaan kokoukselta 180 euroa, ja istunnon venyessä summa kasvaa enimmillään kaksinkertaiseksi.

Tampereella valtuuston peruspalkkio on 380 euroa, Helsingissä 410 euroa, Espoossa 355 euroa ja Vantaalla 240 euroa.

Palkkion maksamisen lisäksi laki edellyttää, että esimerkiksi luottamustehtävän hoitamisesta johtuvia ansionmenetyksiä ja matkakuluja korvataan.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä oululaisvaltuutetut voisivat taittaa kokousmatkan taksillakin, mutta Ari Heikkisen mukaan näin tapahtuu hyvin harvoin.

– Pitemmältä kuin kantakaupungista saapuvat kulkevat kokouksissa pääsääntöisesti omalla autolla, Heikkinen kertoo.

Varsinaisia etuuksia valtuutetuilla ei Heikkisen mukaan Oulussa ole.

Jäljessä muita

Uuden valtuuston ikäpresidentti Lyly Rajala (kok.) on tyytyväinen, että Oulu poisti yli kolmetuntisten kokousten korotetun palkkion. Rajala ehti esittää asiaa vuosien varrella useampaan kertaan ennen kuin päätös viimein tehtiin.

Perusteluna Rajalalla ja monilla muilla asiaa esittäneillä oli se, että korotetun palkkion saattoi katsoa ohjaavan venyttämään kokouksia.

Hallintojohtaja Ari Heikkisen tuntuma on, että käytännössä kokousten pituuksiin korotuksen poistolla ei ole ollut ainakaan toistaiseksi vaikutusta. Hän kertoo, että puhtaasti laskennalliset säästöt muutoksesta asettuvat noin 50 000–100 000 euron välille.

Vaikka Rajala ei pane säästöä pahakseen, hän katsoo, että valtuuston peruspalkkioissa on nyt korotuspaineita, koska ne ovat jäämässä jälkeen verrokkikaupungeista.

– Koska virkamiesten palkoissakin seurataan muiden suurimpien kaupunkien palkkatasoa, myös luottamushenkilöiden palkkioissa täytyy olla suhteessa muihin. Vanhaa pitkien kokousten korotettua palkkiota en kuitenkaan halua takaisin.