Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Orava kat­kai­si sähköt lähes 2 500 ta­lou­des­ta Pyy­kös­jär­vel­lä

Orava aiheutti sähkökatkon Pyykösjärven alueella keskiviikkona, tiedottaa Oulun Energia.

Enimmillään ilman sähköä oli 2 484 asiakasta. Oulun Energian mukaan keskeytys alkoi kello 12.57 ja sähköt saatiin palautettua kaikille kello 13.57.

Oulun Energia pyytää ilmoittamaan alueella vielä mahdollisesti ilmenevistä sähkönjakeluongelmista käyttökeskukseen numeroon 08 5584 3222.