Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ope­tus­toi­men säästöt koh­den­tu­vat Oulussa väärin – sikun hal­lin­non teh­tä­viä ja hen­ki­lös­tön määrää tulee tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti

Monet kunnat ovat tiukan talouskuurin kourissa, niin Oulukin. Säästöjä haetaan yhä tiheämmällä kammalla ja juustohöylä viuhuu kaikilla sektoreilla. Allekirjoittaneet ja keskustalaiset päättäjät ovat säästöjen evästyskeskusteluissa tuoneet esille vaateen, ettei sivistys- ja kulttuuripalveluiden (sikun) säästöjä saa kohdentaa koulujen arkipäivän työhön.

Säästötoimenpiteitä on tehty jo niin useana vuonna, että se vaikuttaa oppilaiden oppimistuloksiin. Nyt asetettu miljoonan euron säästötavoite on vaadittu kohdistettavan kokonaisuudessaan sikun henkilöstömenoihin, joka kouluilla toteutettuna tarkoittaa opettajien ja ohjaajien vähentämistä sekä opetusryhmäkokojen kasvattamista. Käytännössä leikkaukset tulee aloittaa kesken kuluvaa lukuvuotta.

Opettajakunnan vahva viesti niin poliitikoille kuin viranhaltijoille on, että perustehtävän hoitamiseen on yhä vähemmän resurssia ja aikaa. Enenevässä määrin erilaiset projektit työllistävät opettajia. Tästä johtuen oppilaan ja opettajan rajapinnassa tapahtuva opetus ja oppiminen vähenee.

Opetusryhmät suurenevat ja ovat entistä heterogeenisempiä. Keskittyminen opiskeluun on yhä useammalle oppilaalle vaikeaa. Älylaitteet kiinnostavat siinä määrin, että oppilaiden nukkuminen vähenee, puhelin polttelee taskussa tunninkin aikana ja häiriökäyttäytyminen lisääntyy.

"Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa kaikki se, mikä ei suoraan liity laadukkaan opetuksen järjestämiseen, vaatii kriittistä tarkastelua."

Lisäksi moni muukin tekijä vaikuttaa oppilaiden jaksamiseen ja keskittymiskykyyn. Tämän myötä opettajan työn vaativuus lisääntyy, kuten myös työmäärä.

Edellä kuvattujen olosuhteiden lisäksi myös vallitseva koronatilanne on tuonut omat haasteensa koulumaailmaan.

Suunnitellut säästötoimet vähentäisivät lasten ja nuorten opetukseen käytettäviä resursseja entisestään.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.