Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Ope­tus­mi­nis­te­ri An­ders­son: Tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­set tuovat vuo­rot­te­lu­jär­jes­tel­män mah­dol­li­sek­si pe­rus­ope­tuk­ses­sa

Opetusministeri Li Anderssonin mukaan normaalilainsäädännön puolelle tartuntatautilakiin ollaan tuomassa kouluja koskevia työkaluja.
Opetusministeri Li Anderssonin mukaan normaalilainsäädännön puolelle tartuntatautilakiin ollaan tuomassa kouluja koskevia työkaluja.

Tartuntatautilakiin kaavaillut muutokset eivät riitä koko perusopetuksen sulkemiseen. Sen sijaan vuorottelujärjestelmään siirtyminen olisi mahdollista, sanoi opetusministeri Li Andersson (vas.) Ykkösaamussa.

Hallitus on tuomassa normaalilainsäädännön puolelle tartuntatautilakiin työkaluja, joita koulutuksen järjestäjät alueellisesti pystyvät käyttämään, kun niille on koronan takia tarvetta.

– Paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus siirtyä myös perusopetuksen puolella tämmöiseen vuorottelujärjestelmään, jos se on välttämätöntä opetuksen turvalliseksi järjestämiseksi, Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan kynnys siirtyä uudelleen etäopetukseen on korkealla.

– Olisimme kyllä erittäin vakavassa tilanteessa. Se edellyttäisi valmiuslain käyttöä ja poikkeusolojen julistamista. Silloin puhutaan tilanteesta, jossa olisi, samalla tavalla kuin keväällä, pakko laittaa koko yhteiskunta kiinni.

Hän korostaa, että hallitus ei kuitenkaan sulje mitään keinoja pois.

– Keskeisin tavoite on, että saadaan epidemia hallintaan.

Anderssonin mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) saatujen tietojen valossa näyttää siltä, että jatkotartunnat kouluissa ja oppilaitoksissa ovat erittäin harvinaisia. Altistuneiden määrä voi sen sijaan kasvaa helposti hyvin suureksi, kun kouluissa liikkuu paljon ihmisiä.