Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

On tär­keää, että isät voivat olla mukana ras­kau­den seu­ran­nas­sa – ou­lu­lai­set isätkö tois­ar­voi­sia van­hem­pia?

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Ritva Halilan  mielestä on tärkeää, että lasten isät voivat olla mukana raskauden seurannassa.

Oulussa näin ei kuitenkaan ole, vaan isät on rajattu koronan takia kokonaan ulos ensikäyntejä lukuun ottamatta kuin he eivät olisi tasa-arvoisia vanhempia.