Mielipiteet: Mihin tar­vit­sem­me yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia?

Urheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kas­vo­mas­kien paluu

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen kom­men­toi VR:n ta­va­ra­lii­ken­teen jat­ku­mis­ta: "Val­tio-omis­teis­ten yh­tiöi­den täytyy ottaa huo­mioon tämä muut­tu­nut toi­min­taym­pä­ris­tö"

VR perui tavaraliikenteen kuljetukset vain kolmeksi päiväksi maaliskuussa. Tämän jälkeen Ukrainassa on paljastunut hirmutekoja, jotka viittaavat venäläissotilaiden räikeisiin sotarikoksiin.

VR:n ja muiden valtionyhtiöiden on nyt huomioitava ratkaisuissaan Venäjän muuttunut tilanne, sanoo Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen. Tuppuraiselta kysyttiin hallituksen kehysriihen alla siitä, että Venäjä keskeytti tavaratoimitukset Venäjälle maaliskuussa ja päätti aloittaa ne uudestaan vain joidenkin päivien päästä.

Viime päivinä Venäjän vetäytymiltä alueilta on paljastunut ukrainalaisten siviilien julmaa kohtelua, joka on viitannut venäläissotilaiden tekemiin räikeisiin sotarikoksiin Ukrainassa.

Tuppurainen totesi, että kuljetusliikenteen keskeyttäminen perustui arvioon, että Britannian asettamat pakotteet olisivat haitanneet koko VR:n toimintaa ja yhtiö teki siinä tilanteessa nopean arvion. Sittemmin kävi ilmi, etteivät nuo pakotteet kohdistu VR:ään.

– Nyt kuitenkin tilanne on selvästi muuttunut, ja kaikkien valtio-omisteisten yhtiöiden täytyy ottaa huomioon tämä muuttunut investointiympäristö ja tämä muuttunut liiketoimintaympäristö. Me edellytämme yhtiöltä yhteiskuntavastuuta, ja osa siitä on lukea tämä uusi toimintaympäristö.

Tuppurainen totesi, että Venäjän toimet ovat selkeästi vastoin kansainvälistä oikeutta ja voidaan puhua sotarikoksista. VR:n tavaraliikenteen jatkumiseen Tuppurainen totesi ainoastaan edellyttävänsä, että kaikki valtio-omisteiset yhtiöt noudattavat Suomen lakia, kansainvälistä oikeutta ja erilaisia ”länsirintaman” asettamia pakotteita.

Tuppurainen ei suoraan kertonut, pitäisikö VR:n nyt jatkaa tavaratoimituksia Venäjälle vai ei.

Hän sanoi, että VR:n viestinnästä vastaa tietysti VR itse, mutta asia käydään omistajaohjauksessa lävitse. Tuppurainen totesi, että omistaja käyttää valtaa yhtiökokouksessa.