Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Oma tila on ty­töil­le tarpeen – luot­ta­muk­sel­li­set kes­kus­te­lut ma­dal­ta­vat tuen ha­ke­mis­ta

Kansainvälistä tyttöjen päivää juhlitaan 11. lokakuuta.

Sukupuolen vaikutukset nuorten elämään ovat moninaisia ja aiheuttavat eriarvoisuutta. Tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvia sukupuolittuneita ilmiöitä tässä ajassa ovat muun muassa seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kokemukset, lähisuhdeväkivalta ja kunniaan liittyvä väkivalta. Poikia ja nuoria miehiä koskettavia ilmiöitä ovat puolestaan väkivalta julkisissa tiloissa, syrjäytymisen riski ja riittämätön tunnetaitokasvatus.

"Unelmamme on, ettei tulevaisuuden lapsiin ja nuoriin enää kohdistuisi erilaisia asenteita, odotuksia ja epätasa-arvoa heidän sukupuolensa perusteella."

Sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta tarjoaa turvallisen tilan keskustella ja purkaa näitä sukupuolittuneita ilmiöitä. Jaetun sukupuolikokemuksen kautta syntyy vertaisuuden kokemus. Setlementtiliikkeen Tyttöjen Taloilla nuori pääsee jakamaan ajatuksia samanlaisia asioita arjessaan kokeneiden kanssa. Luottamukselliset keskustelut madaltavat myös esimerkiksi seksuaaliväkivallan tai kunniaan liittyvän väkivallan uhrien hakeutumista tuen piiriin.

Me teemme Vuolle Tyttöjen Talolla työtä, jotta tyttöjen mahdollisuudet elämässä paranevat. Monelle nuorelle Tyttöjen Talo on ensimmäinen paikka, jossa tyttöjen elämään linkittyvät teemat ja kiinnostuksen kohteet nousevat keskiöön eikä niitä leimata noloiksi tai naurettaviksi.

Jako Tyttöjen ja Poikien Taloihin herättää usein kummastusta. Mihin tytöt tarvitsevat oman tilan? Entäpä sukupuoleltaan moninaiset nuoret, jäävätkö he toiminnan ulkopuolelle?

Sukupuolisensitiivisessä sosiaalisessa nuorisotyössä toiminnan lähtökohta on tunnistaa ja tunnustaa, että tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta sukupuolella on edelleen yhteiskunnassamme väliä. Oletettu sukupuoli vaikuttaa siihen, miten kohtaamme ja kohtelemme toisiamme. Ennalta määritellyt sukupuoliroolit kaventavat meistä jokaisen mahdollisuuksia toteuttaa itseään yhteiskunnassa. Sukupuolen mukaan kohdennettu toiminta tarjoaa turvallisen tilan odotusten ja asenteiden kriittiseen tarkasteluun ja purkamiseen.

Tyttöjen Talolla pohdimme, miksi valta-asemassa oleviin naisiin kohdistuu johtavia miehiä enemmän vihapuhetta ja ulkonäön arvostelua, miksi poikia ohjataan edelleen teknisille aloille ja erityisesti maahanmuuttotaustaisia tyttöjä hoiva-alalle. Toimintamme on tarkoitettu kaikille tytöksi tai naiseksi identifioituville ja tyttöyttä itsessään pohtiville.

Unelmamme on, ettei tulevaisuuden lapsiin ja nuoriin enää kohdistuisi erilaisia asenteita, odotuksia ja epätasa-arvoa heidän sukupuolensa perusteella. Sitä päivää odotellessa kohdennetulle työllemme tyttöjen ja nuorten naisten parissa sukupuolivaikutuksista tietoisina on suuri tarve.

Pauliina Rasinkangas

nuorisotyön päällikkö

Vuolle Setlementti ry, Oulu

Laura Ranki

sukupuolisensitiivisen sosiaalisen nuorisotyön koordinaattori

Loisto setlementti ry, Helsinki