Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Oi­keus­kans­le­ri: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­lä pa­ran­net­ta­vaa ko­ro­na­epi­de­mian hoitoa kos­ke­van pää­tök­sen­teon avoi­muu­des­sa

Oikeuskansleri otti STM:n toiminnan tutkittavaksi omasta aloitteestaan, kun media keväällä 2020 arvosteli epidemian hoitoa koskevien päätösten perusteena olleiden taustatietojen salassapitoa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kehottaa sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) parantamaan koronavirusepidemian hoitoa koskevan päätöksenteon avoimuutta, kertoo Oikeuskanslerinvirasto.

STM:n on ilmoitettava oikeuskanslerille huhtikuun loppuun mennessä, miten se kehittää avoimuutta koronaepidemian hoitoon liittyvissä asioissa sekä ministeriössä että hallinnonalallaan.

Oikeuskansleri Pöysti linjasi asiasta päätöksessään tiistaina.

Oikeuskansleri Pöysti otti STM:n toiminnan tutkittavaksi omasta aloitteestaan, kun keväällä 2020 tiedotusvälineissä arvosteltiin koronaepidemian hoitoa koskevien päätösten perusteena olleiden taustatietojen salassapitoa.

Ministeriön ilmoituksen mukaan tietoja alettiin julkistaa toukokuussa 2020.

Oikeuskansleriviraston mukaan asiaa selvitettäessä ilmeni, että STM:n linja koronaepidemian hoitamiseen liittyvien mallinnuksissa käytettyjen taustatietojen julkiseksi tulemisesta ei näyttänyt ministeriössä olleen kevättalvella ja keväällä 2020 täysin selkeä.