Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Ohi­sa­lo: "Bud­jet­ti­rii­hi oli il­mas­to­työn kään­ne­koh­ta, turpeen alasajo on nyt al­ka­nut" – Pitko syytti mi­nis­te­riö­tä hal­li­tus­oh­jel­man vas­tai­ses­ta val­mis­te­lus­ta

Vihreiden puoluekokous järjestetään tänä viikonloppuna etäkokouksena. Kokouksessa ei tehdä henkilövalintoja.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi, että turvetuottajille on tarjottava reilu mahdollisuus löytää uusia elinkeinoja nyt, kun turpeen alasajo on alkanut.
Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoi, että turvetuottajille on tarjottava reilu mahdollisuus löytää uusia elinkeinoja nyt, kun turpeen alasajo on alkanut.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo kehui hallituksen budjettiriihen ilmastotuloksia, kun hän puhui vihreiden puoluekokouksessa lauantaina. Puoluekokous järjestetään tänä viikonloppuna etäkokouksena.

– Teemme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistamme energiaverotusta ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Ilmastoteot muuttuvat nyt sanoista teoiksi, Ohisalo sanoi.

Hallitus päätti budjettiriihessä turpeen energiaverotuksen lähes kaksinkertaistamisesta ja lattiahintamekanismin luomisesta. Ohisalo katsoo, että nämä päätökset olivat tärkeitä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta.

– Tällä viikolla teimme päätökset, joilla turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa. Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut, Ohisalo sanoi.

Hän käsitteli linjapuheessaan myös Suomen yli kahden miljardin euron osuutta EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä.

– Me vihreät halusimme puolet rahoista elvytykseen, joka edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja näin hallituksessa yhdessä päätimme tehdä.

– Eikä lopullakaan saa tukea ilmaston kannalta haitallista toimintaa. Muuten käy niin, että kun toisella kädellä sammutetaan tulipaloja, toisella kädellä raavitaan lisää tulitikkuja, Ohisalo sanoi.

Kuntavaalien ehdokastavoite

Ohisalo asetti vihreiden tavoitteeksi saada enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin koskaan ennen ja useammassa kunnassa kuin koskaan ennen.

– Ensi kevään kuntavaalien jälkeen entistä useammassa kunnassa vihreät on varmistamassa sen, että ilmastopuheet muuttuvat ilmastoteoiksi eikä ketään jätetä jälkeen, Ohisalo sanoo.

Ohisalo kommentoi linjapuheessa myös sitä, miten nyt ei ole aika viljellä synkkyyttä ja leikkauslistoja.

– Meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että kuntiin saadaan rakennettua toivoa hyvästä huomisesta. Meidän vihreiden on oltava kuntapolitiikassa se porukka, joka on aina heikoimpien, pienten ja luonnon puolella. Silloinkin, kun ajat ovat vaikeat, Ohisalo sanoi.

Kaivoslain valmistelulle kritiikkiä

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko vaati puoluekokouksessa Suomeen aidosti kestävää kaivoslakia.

– Nykyinen kaivoslakimme ei suojaa paikallisia ihmisiä eikä ympäristöä. Laki on liian avokätinen kaivostoimijoille ja se suorastaan kutsuu ylikansalliset yhtiöt etsimään mineraaleja jopa luonnonsuojelualueiltamme. Edes kunnan arvio kokonaisedun vaarantumisesta ei voi kaivosta pysäyttää. Siksi kaivoslakia on uudistettava, Pitko sanoi.

Eduskuntaryhmän vetäjä Jenni Pitko sanoi, että uuden kaivoslain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista.
Eduskuntaryhmän vetäjä Jenni Pitko sanoi, että uuden kaivoslain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista.

Pitkon mukaan uuden lain valmistelu työ- ja elinkeinoministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista.

– Meidän on huolehdittava siitä, ettei uudistusta vesitetä, ja että saamme Suomeen aidosti kestävän kaivoslain, joka turvaa sekä paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet, maisema-arvot että luonnon monimuotoisuuden, Pitko sanoi.

Pitkon mukaan luonnon suojeleminen on parasta aluepolitiikkaa.

– Ilman meitä ei luonnonsuojelun rahoitus olisi historiallisen korkealla, ei aloitettaisi lintuvesien kunnostusta. Eikä viimeisen vuoden aikana olisi suojeltu jo toista tuhatta hehtaaria soita eikä nyt kartoitettaisi, ennallistettaisi ja hoidettaisi perinnebiotooppeja ja muita tärkeitä elinympäristöjä tässä mittakaavassa, Pitko sanoi.

Itsemurhien määrä huolestuttaa

Vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä sanoi, että koronaviruksen lisäksi myös kriisin lieveilmiöt uhkaavat ihmisten henkeä. Itsemurhien määrä on noussut Suomessa 15 prosenttia.

– Eristäminen ja eristäytyminen murtaa ihmismielen hyvinvointia rajusti. Se on jättänyt todennäköisesti monille myös trauman. Tämä täytyy huomioida hyvinvointivaltion palveluissa.

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä puhui perustulokokeilujen puolesta.
Europarlamentaarikko Alviina Alametsä puhui perustulokokeilujen puolesta.

Alametsän mielestä perustulokokeiluja tarvitaan koko Euroopassa.

– Maaliskuussa tehdyn kyselyn mukaan suurin osa eurooppalaisista kannattaa jonkinlaiseen perustulomalliin siirtymistä. Perustulosta myös me vihreät olemme puhuneet pitkään, eikä syyttä. Tiedämme tutkitun tiedon valossa, että riittävällä ja vakaalla toimeentulolla on keskeinen merkitys ihmisen mielenterveydelle, toimintakyvylle ja onnellisuudelle, Alametsä sanoi.

Vihreiden puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja, mutta siellä on määrä hyväksyä vihreiden uusi periaateohjelma. Kokouksessa on noin 400 äänivaltaista kokousedustajaa.