Oam­kil­la tar­jol­la en­nä­tys­mää­rä opis­ke­lu­paik­ko­ja kes­ki­viik­ko­na al­ka­vas­sa yh­teis­haus­sa – opis­ke­lu­va­lin­nat tehdään to­dis­tus- ja va­lin­ta­koe­va­lin­nan pe­rus­teel­la

AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kahdeksan ja YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuusi hakukohdetta.

Jos hakijaa ei hyväksytä todistusvaiheessa, hän osallistuu valintakoevalintaan, jossa käytetään digitaalista valintakoetta.
Jos hakijaa ei hyväksytä todistusvaiheessa, hän osallistuu valintakoevalintaan, jossa käytetään digitaalista valintakoetta.
Kuva: Ester van Dam

Oulun ammattikorkeakoulussa on keskiviikkona alkavassa yhteishaussa tarjolla ennätykselliset 425 opiskelupaikkaa, joka on noin neljännes vuoden 2021 lukemista.

AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa on kahdeksan ja YAMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuusi hakukohdetta. Yhteishaku päättyy 16. syyskuuta kello 15.

AMK-tutkintoon johtavia koulutuspaikkoja on tarjolla informaatioteknologiasta, liiketaloudesta sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Valtaosa tammikuussa alkavista koulutuksista toteutetaan monimuotototeutuksena. Käytettäviä opetusmuotoja ovat lähi-, etä- ja verkko-opetus. Opetusmuodot vaihtelevat aloittain. Usein monimuotototeutus soveltuu työn ohessa opiskeluun.

AMK-tutkintojen opiskelijavalinta tehdään todistusvalinnan ja valintakoevalinnan perusteella. Todistusvalinnan osuus on 60 prosenttia, ja tulokset julkaistaan viimeistään 22. lokakuuta. Jos hakijaa ei hyväksytä todistusvaiheessa, hän osallistuu valintakoevalintaan, jossa käytetään digitaalista valintakoetta. Koe järjestetään 26.–30. lokakuuta.

YAMK-tutkinnoissa voi opiskella auto- ja hitsausalaa, lean-johtamista, rakennusprojektin tehokasta johtamista sekä robotiikkaa ja talotekniikkaa. Lean-johtaminen, rakennusprojektin tehokas johtaminen ja robotiikka ovat uusia koulutuksia.