Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Oamk hel­pot­taa ra­ken­nus­mes­ta­ri­pu­laa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la – mies­val­tai­sen alan kou­lu­tuk­seen toi­vo­taan myös naisia

Ensimmäinen rakennusmestareiden muuntokoulutus alkoi Oamkissa vuonna 2018. Arkistokuva
Ensimmäinen rakennusmestareiden muuntokoulutus alkoi Oamkissa vuonna 2018. Arkistokuva
Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) alkaa kouluttaa uusia rakennusmestareita muuntokoulutuksella, sillä rakennusalalla on puute työnjohtajista.

Lisäksi Oamkin mukaan Pohjois-Suomessa käynnistyy lähivuosina useita suuria rakennushankkeita, jotka tarvitsevat koulutettua työvoimaa johtotehtäviin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut muuntokoulutukseen rahaa 384 000 euroa.

Syksyllä alkavaan muuntokoulutukseen otetaan 30 opiskelijaa. Koulutuksessa suoritetaan rakennusmestarin AMK-tutkinto kahdessa vuodessa, kun normaalisti koulutus kestää 3,5 vuotta.

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on jo tekniikan korkeakoulututkinto tai opistoasteen insinööritutkinto tai teknikon tutkinto.

Muillakin alan korkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnoilla voi hakea opiskelemaan, jos hakijalla on lisäksi riittävä määrä tekniikan alan opintoja.

Oamk toivoo muuntokoulutuksen houkuttelevan myös naisia miesvaltaiselle alalle. Haku koulutukseen on 5.–19.4.2021 ja hakeminen tapahtuu opintopolku.fi-sivustolla.