Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Rakennusmestarikoulutus

Ra­ken­nus­työ­mail­la on pulaa työn­joh­ta­jis­ta, mutta ala ei kiin­nos­ta nuoria – Ra­ken­nus­lii­ton Oulun osaston pu­heen­joh­ta­ja: "Ra­ken­ta­mi­nen ei lopu kos­kaan, eikä tätä alaa voida viedä Kii­naan"

09.02.2021 06:00 20
Tilaajille

Oamk hel­pot­taa ra­ken­nus­mes­ta­ri­pu­laa täy­den­nys­kou­lu­tuk­sel­la – mies­val­tai­sen alan kou­lu­tuk­seen toi­vo­taan myös naisia

22.01.2021 09:47 4