Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nyt on aika kes­kus­tel­la mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den pa­ran­ta­mi­ses­ta

Nyt on aika keskustella mielenterveyspalveluiden parantamisesta. Miten kehitetään yhteistyötä sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä? Palvelua voi arvioida objektiivisesti ja totuudellisesti ainoastaan avaamalla mitä hoito- ja kuntoutumisprosessin sisällä tapahtuu ja selvittämällä minkälaiset rakenteet ja ketkä toimijat tuottavat parhaan tuloksen.

Perusedellytyksiin kuuluu tehtävien ja vastuiden selkeä määrittely ja eri ammattikuntien kunnioittaminen ja arvostaminen. Jokaisella työntekijällä on omat vahvuutensa erilaisten koulutusten lisäksi. Myös asiantuntijoiden hallinnollinen koulutus tulee hyödyntää järkevästi ja oikeudenmukaisesti.