Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

Ny­kyi­set pal­ve­lut eivät tavoita asun­not­to­mia nuoria – Oulussa tehdään töitä asun­not­to­muut­ta vä­hen­tä­vien so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sek­si

Oulussa alkaa hanke, jossa kehitetään asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluja. Nykyiset olemassa olevat palvelut eivät tavoita asunnottomia nuoria.

Oulussa alkaa vuodenvaihteessa hanke, jonka tavoitteena on kehittää asunnottomuutta vähentäviä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen (ASTE) kohderyhmänä ovat vakavien päihdeongelmien kanssa painivat oululaiset nuoret aikuiset, jotka ovat palveluiden tavoittamattomissa.