Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Nuorten tur­val­li­suu­den pitää olla kes­kei­sin nä­kö­koh­ta, kun ajo­kort­tisään­nök­siä jälleen kerran uu­dis­te­taan

Liikenneministeriö suunnittelee jälleen kerran ajokorttiuudistusta. Kaikki 17-vuotiaat voisivat vanhempien suostumuksella saada kortin, jossa tosin olisi rajoituksia. Peruskysymys on, mitä uudistus merkitsisi liikenneturvallisuudelle.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelema luonnos ajokorttilain uudistamiseksi lähti lausuntokierrokselle viime kuussa. Jos sana ajokorttiuudistus kuulostaa tutulta, ei ihme. Kyseessä olisi neljäs uudistus viimeisen vuosikymmenen aikana.

Ajokorttisäädösten pitääkin elää ajassa. Silti muutaman vuoden välein tapahtuvat uudistukset eivät anna järin vakuuttavaa kuvaa lakien valmistelusta ja päättäjien kyvystä arvioida uudistuksen seurauksia.