Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Nuorten kes­kuu­des­sa epäil­lään le­viä­vän poik­keuk­sel­li­sen vaa­ral­lis­ta ainetta – viisi pa­ri­kymp­pis­tä miestä kuollut myr­ky­tyk­seen Turussa lyhyen ajan sisällä

Poliisi epäilee, että nuorten keskuudessa on liikkeellä poikkeuksellisen vaarallista huumaus- tai lääkeainetta. Lounais-Suomen poliisin mukaan Turussa on huhtikuun aikana menehtynyt yllättäen viisi noin 20-vuotiasta miestä.

Yksityisasunnoissa tapahtuneiden kuolemien epäillään johtuvan huumausaineiden, alkoholin ja lääkkeiden yliannostuksesta tai niiden yhteisvaikutuksesta. Tapahtumien ei poliisin mukaan epäillä välittömästi liittyvän toisiinsa, mutta kaikissa kuolemantapauksissa on niitä yhdistäviä tekijöitä.

Rikosylikomisario Jari Riialin mukaan useat kuolemat lyhyen ajan sisällä antavat aihetta epäillä, että Turun seudulla nuorten keskuudessa leviää poikkeuksellisen vaarallista lääke- tai huumausainetta.

Katukaupassa myytävistä mahdollisesti fentanyylillä terästetyistä lääkkeistä on varoittanut vastikään muun muassa A-klinikkasäätiö. Fentanyyliä on tietojen mukaan lisätty alpratsolaami-valmisteisiin. Alpratsolaami kuuluu bentsodiatsepiinehin ja se on Suomessa yleisesti käytetty lääkeaine.

Alpratsolaamia myydään katukaupassa ainakin Ksalol-nimisenä valmisteena ja sen epäillään aiheuttaneen kevään aikana kuolemia ja sairaalahoitojaksoja Suomessa. Ksalol ei ole Suomessa lääkemyynnissä.