Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Pääkirjoitus
Tilaajille

No­peus­ra­joi­tuk­set he­rät­tä­vät jat­ku­vaa kri­tiik­kiä, se näkyy myös kes­kus­te­lus­sa Poh­jan­tien ajo­kult­tuu­ris­ta

Nopeusrajoituksiin liittyy Suomessa vastustusta, jota on vaikea järjellisesti perustella. Rajoitusten tarkoitus on kuitenkin estää onnettomuuksia ja säästää ihmishenkiä. Oulun seudulla Pohjantiellä vallitsee sitkeänä elävä ylinopeuskulttuuri.

Myöhempää keski-ikää elävät ja vanhemmat muistavat ajan, jolloin Suomen teillä ei ollut kattavia nopeusrajoituksia. Kun taajama-alue päättyi, päättyi myös nopeusrajoitus. Sen jälkeen sai painaa kaasujalan pohjaan. Näin moni tekikin.

Vuoden 1972 liikennekuolematilastot ovat yhä maan historian synkimmät. Kuolleita oli 1 156. Vasta tuolloin kehityksen mielettömyyteen havahduttiin. Kaikille teille määrättiin nopeusrajoitukset.