Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Noin 3 300 so­ti­las­ta har­joit­te­lee Ro­va­jär­vel­lä Light­ning Strike 22 -har­joi­tuk­ses­sa – har­joi­tus on noin 2500 va­rus­mie­hen lop­pu­har­joi­tus

Lapissa Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueella on käynnissä Puolustusvoimien Lightning Strike 22 -harjoitus, johon osallistuu henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä ympäri Suomea.

Puolustusvoimista Maasotakoulun johtamaan harjoitukseen osallistuu noin 3 300 henkilöä ja 450 sotilasajoneuvoa ja se kestää 16.–27. toukokuuta.

Jalkaväki- ja tykistöampumaharjoituksesta koostuva harjoitus on noin 2500 varusmiehelle koulutuksen päättävä loppuharjoitus. Varusmiesten ohella harjoitukseen osallistuu noin 130 reserviläistä ja 660 Puolustusvoimien henkilökunnan jäsentä, mukaan lukien kadetteja.

– Harjoituksessa testataan laajasti tulenkäyttöä eri järjestelmillä. Rovajärven ampuma- ja taisteluharjoitusalue on ainutlaatuinen ja mahdollistaa monipuolisten ammuntojen ja taisteluharjoitusten turvallisen toteuttamisen. Toivotan harjoitusjoukot tervetulleeksi ja testaamaan omaa suorituskykyään, harjoitusta johtava Maasotakoulun johtaja, eversti Sami-Antti Takamaa kommentoi puolustusvoimien tiedotteessa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja Maavoimista, Ilmavoimista ja Rajavartiolaitokselta. Maavoimista mukana ovat Maasotakoulun lisäksi Jääkäriprikaati, Kaartin jääkärirykmentti, Kainuun prikaati, Karjalan prikaati, Porin prikaati ja Panssariprikaati.