Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Nii­les­jär­veä sii­vot­tiin sär­jis­tä ja ve­sis­tön­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta on suun­nit­teil­la – "Ha­luam­me säi­lyt­tää Oulun helmet tu­le­vil­le­kin su­ku­pol­vil­le"

Oulu
Niilesjärveä on tyhjennetty kuluvana syksynä roskakalasta.
Niilesjärveä on tyhjennetty kuluvana syksynä roskakalasta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Niilesjärveä on tyhjennetty kuluvana syksynä särkikalasta.

– Särkikalakanta on päässyt runsastumaan ja kääpiöitymään Niilesjärvessä huolestuttavasti ja se on osoittautunut yhdeksi merkittäväksi vesistön tilaa heikentäväksi tekijäksi, alueen vesiensuojeluyhdistyksen Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry:n puheenjohtaja Anssi Puutio kertoo.

Viimeisin nuottaus Niilesjärvellä tehtiin toissa viikonloppuna. Puolentoistatuhannen kilon särkilastissa olevaa vaihtolavaa ennätettiin jo ihmetellä sosiaalisessa mediassakin.

– Kävipä sieltä joku hakemassa itselleen suolakalatkin. Pääosin saalis toimitettiin kuitenkin asianmukaisesti Kiertokaarelle, Puutio selittää.

Särkien poistoa jatketaan keväällä jäiden lähdettyä. Samalla arvioidaan kuluvan syksyn tyhjennyskalastuksen vaikutuksia järviveden laatuun.

– Käymme kaupungin kanssa parhaillaan keskustelua, voisiko hauen kalastuksen Niilesjärvessä ja kutuaikana Myllyojassa rauhoittaa, sillä hauet osaltaan pitävät särkikalakantaa kurissa. Jotta kalastajilta ei vietäisi koko kalastuselämystä, voisi hauen catch and release eli suomeksi pyydystä ja vapauta -kalastus tulla kysymykseen, Puutio visioi.

Ensimmäisenä kuormitusselvitys

Niilesjärven tyhjennyskalastus on osa Valkiais- ja Niilesjärven rantojen mökkiläisten käynnistämää vesiensuojelutyötä.

– Huoli Valkiaisjärven ja Niilesjärven tilasta sai mökkiläisiä saman pöydän ääreen vuonna 2020 ja sen seurauksena syntyi Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry, jossa on nyt parikymmentä jäsentä, Anssi Puutio taustoittaa.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää Valkiais- ja Niilesjärvien alueen vesistöjen hyvinvointia niin, että vesistöt säilyvät mahdollisimman luonnontilaisina ja virkistyskäyttöön hyvin soveltuvina.

– Kenelläkään meistä ei ollut aiempaa kokemusta vesistönsuojelutyöstä, mutta motivaatiota sitäkin enemmän. Jäälinjärven hanke on toiminut meille tärkeänä esimerkkinä ja innoittajana.

Ensitöikseen yhdistys käynnisti hankkeen, jonka tuloksena syntyy Valkiais- ja Niilesjärven alueen vesien kuormitusselvitys. Selvityksessä asiantuntijakonsulttina on toiminut Kosteikkomaailma ja suunnittelubiologi FM Juha Siekkinen. Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen valtionavustuksen ja Oulun kaupunki toimii sopimuskumppanina.

– Olemme valtavan kiitollisia näille yhteistyötahoille, Puutio kiittelee.

Kesän aikana järvistä on otettu näytteitä, vedenkorkeuksia on seurattu, maastokatselmuksia tehty vesistönsuojelurakenteiden rakentamista silmälläpitäen ja Niilesjärveen on tehty koekalastusta.

Tutkimuksissa Valkiasjärven ekologinen tila on osoittautunut hyväksi, Niilesjärven tyydyttäväksi. Tarkempia kuormitusselvityksen tuloksia esitellään vielä tälle syksylle.

Valkiaisjärven hiekkaranta on lokakuussakin houkutteleva. Kuvassa Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry:n aktiivit Timo Saarela, Hannu Pekkala, Antti Tuhkanen sekä Rontti-koira. Etualalla Aaro Kuisma.
Valkiaisjärven hiekkaranta on lokakuussakin houkutteleva. Kuvassa Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry:n aktiivit Timo Saarela, Hannu Pekkala, Antti Tuhkanen sekä Rontti-koira. Etualalla Aaro Kuisma.
Kuva: Pekka Kallasaari

Oululaisten yhteinen asia

Seuraava käytännön toimenpide on vesiensuojelurakenteiden rakentaminen Niilesjärven länsi- ja eteläpuolelle rantametsikköön.

– Vesiensuojelurakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi kosteikkoja ja pohjapatoja, jotka vähentävät vesistöihin päätyvää kuormitusta, Puutio valottaa.

Vesiensuojelurakenteiden rakentamista varten Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry tulee käynnistämään jatkohankkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

– Suurimmaksi osaksi työssä tullaan käyttämään asianmukaista konekalustoa ja ammattilaisia, mutta myös talkootyötä tarvitaan. Toivomme innokkaita oululaisia mukaan, sillä tämä ei ole pelkästään yhdistyksen jäsenten, vaan kaikkien oululaisten yhteinen asia, Puutio muistuttaa.

Niilesjärvellä ei metsäisten rantojensa ja pehmeän pohjansa vuoksi ole uimarantaa, mutta alue on suosittu retkeilijöiden, kalastajien, maastopyöräilijöiden, hiihtäjien ja retkiluistelijoiden keskuudessa.

– Jopa talvipurjelautailijoita on järven jäällä nähty, Puutio sanoo.

Valkiaisjärvi puolestaan houkuttelee hiekkapohjansa ja matalan rantansa ansiosta uimareita.

– Uimareita on hellepäivinä todella paljon. Laajennetut parkkipaikatkin ovat usein täynnä. Tämä on osaltaan seurausta Hiukkavaaran asuinalueen laajenemisesta. Valkiaisjärvelle tullaan toki uimaan kauempaakin, Puutio kuvailee.

Vaikka järvien valuma-alueiden maankäytön muuttuminen ja virkistyskäyttäjien määrän kasvu kuormittavat järviä, Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry:n tavoitteena ei ole yrittää rajoittaa järvien virkistyskäyttöä.

– Päin vastoin, nämähän ovat Oulun kaupungin omistamia vesistöjä ja kaupunkilaisille tärkeitä lähivesiä ja virkistyskohteita. Näitä Oulun helmiä haluamme vaalia tulevillekin sukupolville, Puutio summaa.