Sairaanhoito: OYSin päi­vys­tyk­ses­sä on kär­sit­ty kesällä poik­keuk­sel­li­sen kovista ruuh­kis­ta

Onnettomuudet: Li­min­gas­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa kuoli ylä­kou­lu­ikäi­nen poika

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Nä­ky­mät­tö­mät lapset tulevat eri­lai­sis­ta per­heis­tä – tär­kein­tä olisi, että van­hem­pi si­joit­tai­si lap­sen­sa tar­pei­neen aina ar­vo­jär­jes­tyk­sen­sä kärkeen

Olen opettajana pohtinut vuosien aikana usein, tulevatko kaikki lapset nähdyksi kotonaan (Kaleva 8.11. Näkymättömät lapset). Aihe on erittäin tärkeä, mutta siitä seurannut keskustelu on pyörinyt lähinnä lestadiolaisten suurperheiden ympärillä.

Kuten Kalevan jutusta ilmeni, näkymättömyyden kokemusta esiintyy yhteiskunnassa paljon laajemminkin ja siitä toivoisin keskustelua. Jutun pohjalla olevan tutkielman (Pilvijärvi, pro gradu) otanta on verraten pieni, näin ollen yleistyksiä ei voida tehdä.