Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Tilaajille

Nais­joh­ta­jia jo en­nä­tys­mää­rä – EVA:n mukaan Suo­mes­sa naisia on joh­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä enemmän kuin OECD-mais­sa kes­ki­mää­rin

EVA:n Lasikattomittarin mukaan naisten osuus kaikista johtajista oli Suomessa toissa vuonna 37,5 prosenttia. EVA arvioi, että tulevaisuudessa naisjohtajien määrää kasvattaa naisten miehiä suurempi osuus korkeakoulutetuista.

Naisten osuus johtajista on noussut Suomessa ennätyskorkealle, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA kertoo.

EVA:n Lasikattomittarin mukaan naisten osuus kaikista johtajista oli Suomessa toissa vuonna 37,5 prosenttia.

Vuonna 2019 naisia oli johtavissa tehtävissä suomalaisissa yhtiöissä, hallinnossa ja järjestöissä 36,8 prosenttia. Vuonna 2017 naisjohtajien osuus oli 31,4 prosenttia.

EVA:n mukaan Suomessa naisia on johtavissa tehtävissä enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.