Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Nais­joh­ta­jia jo en­nä­tys­mää­rä – EVA:n mukaan Suo­mes­sa naisia on joh­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä enemmän kuin OECD-mais­sa kes­ki­mää­rin

EVA:n Lasikattomittarin mukaan naisten osuus kaikista johtajista oli Suomessa toissa vuonna 37,5 prosenttia. EVA arvioi, että tulevaisuudessa naisjohtajien määrää kasvattaa naisten miehiä suurempi osuus korkeakoulutetuista.

Naisten osuus johtajista on noussut Suomessa ennätyskorkealle, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA kertoo.

EVA:n Lasikattomittarin mukaan naisten osuus kaikista johtajista oli Suomessa toissa vuonna 37,5 prosenttia.