Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kolumni
Tilaajille

Nai­sis­ta ja mie­his­tä ideo­lo­gia edellä – kaikki su­ku­puol­ten väliset mää­räl­li­set erot eivät johdu syr­jin­näs­tä

Perinteisen median lupaamassa "vastuullisessa journalismissa" tuntuu vielä olevan jonkin verran tekemistä. Esimerkkinä Ylen kolumnistin Heikki Valkaman vuodatus naisten asemasta työelämässä.

Kohteekseen Valkama ottaa teknologia-alan ja entisen Google-insinöörin James Damoren vuonna 2017 kohua herättäneen muistion, joka levisi Googlen sisäisestä jakelusta julkisuuteen. Valkaman mukaan Damoren muistion sisältönä oli, että naiset eivät biologisista syistä sovellu teknologia-alalle. Valkamalle Damoren viesti oli kuin "vuosisadan takaa".